Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Case 1

Utveckling av Plockrobot med extrem prestanda

3 av våra konsulter medverkade i uppdraget som bestod av att ta fram en plockrobot för att lägga förpackningar i en wellpapplåda åt ett ledande förpackningsföretag. Plockroboten skulle hantera hela förpackningsflödet om upp till 16 500 förpackningar per timme. Förpackningarna levererades förgrupperade på en transportör och skulle med robotens hjälp förflyttas till lådan. Under förflyttningen klustras, separeras parvis och vrids förpackningarna till rätt position. Det ställdes höga krav på konstruktionen i hänseende till MTBF (Mean Time Between Failur, 2h), konstruktionens robusthet och tillverkningskostnad.

I arbetet ingick hantering av interfacet mellan maskinmodulen före och efter plockroboten. Dels för att undvika fysiska kollisioner under de snabba förloppen (cykeltider ner mot 1,5 sekunder) och dels för att undvika onödiga omkonstruktioner. Detta uppnåddes genom ett nära samarbete med övriga grupper, framförallt mot automationsavdelningen och genom virtuella simuleringar.

Många tekniska områden innefattades i konstruktionen såsom allmän maskinkonstruktion, finmekanik, servodrift med kuggremmar, pneumatik och vakuumlyft. Optimerade rörelsekurvor var en nödvändighet för att inte belasta konstruktionen och förpackningarna mer än nödvändigt.

Den slutgiltiga konstruktionen uppfyllde alla i förväg ställda krav.

Case1