Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Case 2

Hanterar material över hela världen

Utveckling och konstruktion åt världsledande företag som tillverkar fartygslossare och lastare med miljön i fokus. Deras produkter transporterar effektivt bulkmaterial från fartyg till landanläggningar eller tvärt om med helt inneslutna transportvägar för att förhindra dammbildning eller kontaminering av transporterat material.

Här arbetar vi tillsammans med kundens konstruktionsavdelningar med både utveckling av nya produkter och kundorder-konstruktion. Projekten kräver ofta stora konstruktionsresurser och arbetet sker under stark tidspress. Det är till övervägande del konstruktion av stora självbärande stålstrukturer som är utsatta för mycket krävande miljöer. 

Andra problemställningar som vi hanterar under uppdragen är konstruktion av hydrauliska system för rörelsedrifter, avancerade transportvägar anpassat för specifika material, gångvägar och annan avancerad kringutrustning.

 

Case2