Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Kompetenser

Vårt team av konsulter har genomgående höga kvalifikationer inom sitt ämnesområde. De flesta har en universitetsutbildning i botten, och många års erfarenheter från arbete med tekniskt avancerade problemställningar. Både som anställda och i konsultrollen.
Eftersom vi har valt att fokusera helt på teknikområdena mekanik och process har vi som team byggt upp en unik kunskapsbank inom vårt fält. Kunskaper och erfarenheter som alla våra kunder drar stor nytta av.

Kompetenser