Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Hur vi jobbar

Oavsett om det handlar om en tillfällig kapacitetsbrist eller en mer långsiktig, strategisk förstärkning av resurserna, kan vi ställa upp med nödvändig kompetens. Vi levererar konstruktionslösningar till den producerande industrin, och är duktiga på att både projektera, leda, konstruera och leverera totallösningar inom områdena mekanik och process. Vår höga kompetens säkerställer vi genom löpande kompetensutveckling av våra anställda, med externa utbildningar från ledande leverantörer. Och för att ge våra uppdragsgivare optimal trygghet erbjuder vi alltid i första hand den konsult som tidigare varit delaktig i projekt på samma företag.
Vi strävar efter långsiktiga samarbeten, eftersom det gynnar både oss och våra uppdragsgivare. Som teknikkonsulter går vi in och toppar laget med den tekniska briljans som kan vara avgörande för projektets framgång.

Kvalitetssäkrad upphandling
Vid en förfrågan om ett nytt uppdrag föreslår vi lämpliga kandidater bland våra anställda.
Urvalet gör vi med hänsyn till uppdragets art, och presenterar kandidaterna med fullständiga meritförteckningar inklusive tidigare konsultuppdrag inom liknande projekt. Och för att säkerställa kvaliteten på konsultupphandlingen gör vi en kontinuerlig uppföljning under uppdragstiden och en ordentlig utvärdering när uppdraget är klart.

För att garantera en trygg relation mellan oss och våra uppdragsgivare formulerar vi alla förutsättningar och eventualiteter i ett affärsavtal baserat på ABK 09. Därmed kan båda parter vara säkra på att frågor om äganderätt, sekretess, försäkringar, ansvar, tvister och andra frågor hanteras och uppfylls korrekt.

Jobbar